×

Diagrampaneler - lett tilgjengelig statistikk i regneark

Opprettet: 01.11.2017 , Sist Endret: 08.06.2018

For å gjøre statistikk tilgjengelig har vi laget noen regneark som inneholder tabeller og diagrammer som er sentrale inne ulike tema. Her velger man sin kommune, region eller fylke, og får automatisk fram en rekke tabeller og illustrasjoner.


I faktaarket finner du statistkk som er sentral i kommunal og regional planlegging. Befolkningsutvikling, sysselsetting fordelt på næring, utdanningsnivå osv.

Diagrampanel - Folkehelse inneholder tabeller og diagrammer som er sentrale i kartleggingsfasen av folkehelsearbeidet.

Diagrampanel - Sysselsatte etter næring viser antall sysselsatte etter næring i kommunene, fylkene og Trøndelag samlet. Tallene er fra registerbasert sysselsetting hos SSB.

Diagrampanel - Klimagassutslipp i kommunene viser utslipp fra ulike kilder for kommunene i Trøndelag og Trøndelag samlet. (blir ikke oppdatert)

Diagrampanel - Befolkningsframskrivning viser tabeller og diagrammer av befolkningsutvikling i ulike alternativer fra SSBs befolkningsframskrivninger.

Diagrampanel - Historiske befolkingsprognoser viser hovedalternativet (MMMM) fra de ulike historiske prognosene fra SSB og sammenligner prognosene med den faktiske befolkningsutviklingen.

Diagrampanel - Boliger  viser tabeller og diagrammer om boliger og boligbygging

Diagrampanel - FoU  viser tabeller og diagrammer om FoU årsverk og utgifter per sektor og fylke


Fant du det du lette etter?