­­­­­­                                    Velkommen til Ressursportalen!

Her finner du analyser, statistikk, analysemetode, forskning og annen relevant informasjon for kommunal og regional planlegging og styring.


Les mer

Nye KOSTRA Tall

16.03.2017 kl. 08:02
Ressursportalen oppdatert med nye tall fra SSB 2012-2016

Fremskriving av tjenestebehov

01.03.2017 kl. 13:26
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i disse dager utgitt nye tall for f...

Bli bruker av Ressursportalen

01.11.2016 kl. 09:37
Det er en fordel å registrere seg som bruker av ressursportalen.

Slik bruker du ressursportalen

21.06.2016 kl. 11:12
Beskrivelse av hvordan portalen er strukturert, hvordan du kan hente ulike typer...