Her finner du kunnskapsgrunnlag for ditt analyse- og planleggingsarbeid

OBS! 15. juni publiserte SSB nye KOSTRA-tall på ny struktur. Vi har importere de mest sentrale tabellene til vår database. For tabeller og indikatorer i gammel KOSTRA henviser vi til SSB.

Ressursportal.no gir tilgang til lovverk, statlige styringssignaler, statistikk, samling av dokumenter, lenker til andre statistikk- og informasjonssider, veiledere m.m

Les mer

Sysselsettingstall for Trøndelag per 4.kvartal 2017

22.06.2018 kl. 08.56
1,8 % vekst i antall i antall arbeidsplasser i Trøndelag siste året. Per 4.kvart...

KOSTRA nøkkeltall

18.06.2018 kl. 14.13
SSB har lansert den nye nettløsningen KOSTRA nøkkeltall. KOSTRA nøkkeltall gir o...

Finansielle nøkkeltall for et samlet Trøndelag fylke

15.05.2018 kl. 08.46
Nå i ny kartvisning.

Nye benchmark-modeller

16.03.2018 kl. 08.58
Benchmark-modeller med oppdaterte tall ferdig til nedlasting

Diagrampaneler - lett tilgjengelig statistikk i regneark

01.11.2017 kl. 16.54
For å gjøre statistikk tilgjengelig har vi laget noen regneark som inneholder ta...

Bli bruker av Ressursportalen

01.11.2016 kl. 09.37
Det er en fordel å registrere seg som bruker av ressursportalen.

Slik bruker du ressursportalen

21.06.2016 kl. 11.12
Beskrivelse av hvordan portalen er strukturert, hvordan du kan hente ulike typer...