×

Velkommen til ressursportalen

Ressursportal.no gir gratis tilgang til lovverk, statlige styringssignaler, statistikk, samling av dokumenter, lenkesamling til andre statistikk- og informasjonssider, veiledere m.m Portalen er under revidering og skal tilpasses kvalitetsreformen Leve hele livet. Forventes å være ferdig sommeren 2019

Trøndelag.ressursportal.no er adressen til den den trønderske portalen for analyse og planlegging. Her finnes kunnskapsgrunnlag for samfunnsplanlegging i kommune og fylke.

Fant ikke bildet for hovedartikkelen

Dokumenter og statistikk som presenteres i ressursportal.no er hovedsaklig hentet fra offentlige nettsider men inneholder også informasjon fra en rekke samarbeidsaktører.

Bli bruker av portalen

Slik bruker du portalen