×

Her finner du kunnskapsgrunnlag for ditt analyse- og planleggingsarbeid

OBS! 15. juni publiserte SSB nye KOSTRA-tall på ny struktur. Vi har importert de mest sentrale tabellene til vår database. For tabeller og indikatorer i gammel KOSTRA henviser vi til SSB.

Ressursportal.no gir tilgang til lovverk, statlige styringssignaler, statistikk, samling av dokumenter, lenker til andre statistikk- og informasjonssider, veiledere m.m

Fant ikke bildet for hovedartikkelen


Oppdaterte tall for statistikk helse og omsorg

13.08.2018 kl. 09.33
Ressursportalens diagrammotor for fagområde helse og omsorg er oppdatert med 201...

Befolkningsprognoser for perioden 2018 til 2040. Vi passerer en halv million trøndere i 2032.

26.06.2018 kl. 11.50
SSB lager befolkningsprognoser for landets kommuner og fylkeskommuner hvert andr...

Diagrampaneler - lett tilgjengelig statistikk i regneark

26.06.2018 kl. 09.59
For å gjøre statistikk tilgjengelig har vi laget noen regneark som inneholder ta...

KOSTRA nøkkeltall

18.06.2018 kl. 14.13
SSB har lansert den nye nettløsningen KOSTRA nøkkeltall. KOSTRA nøkkeltall gir o...

Finansielle nøkkeltall for et samlet Trøndelag fylke

15.05.2018 kl. 08.46
Nå i ny kartvisning.

Bli bruker av Ressursportalen

01.11.2016 kl. 09.37
Det er en fordel å registrere seg som bruker av ressursportalen.

Slik bruker du ressursportalen

21.06.2016 kl. 11.12
Beskrivelse av hvordan portalen er strukturert, hvordan du kan hente ulike typer...