Velkommen til ressursportalen

Ressursportal.no gir gratis tilgang til lovverk, statlige styringssignaler, statistikk, samling av dokumenter, lenkesamling til andre statistikk- og informasjonssider, veiledere m.m

Les mer

Finansielle nøkkeltall for et samlet Trøndelag fylke

15.05.2018 kl. 08.46
Nå i ny kartvisning.

Nye benchmark-modeller

16.03.2018 kl. 08.58
Benchmark-modeller med oppdaterte tall ferdig til nedlasting

Diagrampaneler - lett tilgjengelig statistikk i regneark

01.11.2017 kl. 16.54
For å gjøre statistikk tilgjengelig har vi laget noen regneark som inneholder ta...

Bli bruker av Ressursportalen

01.11.2016 kl. 09.37
Det er en fordel å registrere seg som bruker av ressursportalen.

Slik bruker du ressursportalen

21.06.2016 kl. 11.12
Beskrivelse av hvordan portalen er strukturert, hvordan du kan hente ulike typer...